Logo

Nippon Jujitsu

 

 

(Nippon = tradiční, Jujitsu = jemné umění), řídíme se heslem : Jujitsu je technika jemná, flexibilní, v pohybu s odpovědí na reakci protivníka s minimálním použitím síly a přesto maximálního efektu. Jujitsu využívá základní zákony fyziky a fyziologie jakožko funkčnosti lidkého těla a jeho struktuálního uspořádání. Velmi důležité je znát a vědět jak s lidským tělem zacházet a jak jej v případě poškození ošetřit. 

Japonské bojové umění, jež vzniklo na základě ,,Budo“ (cesta válečníka) v Japonsku, bylo součástí každého Samuraje, jenž toto umění ovládal pro způsob jak války tak života. 

Jujitsu není pouze bojové umění, ale také způsob myšlení a chování se vůči společnosti a rodině. Každý samuraj ctil 7 základních pravidel cností, kterými se bezprostředně řídil.

義 – Gi – Klidná mysl

勇 – Jú – Odvaha

仁 – Džin – Shovívavost, Laskavost

礼 – Rei – Respekt

誠 – Makoto – Upřímnost

名誉 – Meijo – Čest a sláva

忠義 – Čúgi – Oddanost 

 

Jujitsu jak jej chápeme je cesta, jak se naučit poznávat sám sebe a svůj charakter. Sekundárně je to cesta jak trénovat své tělo na obranu proti nepřátelům. Jujitsu není turnaj nebo boj jak jej známe, ale je to cesta jak předejít boji. ,,Člověk, jenž je schopný ublížit druhé osobě nikdy nedosáhne nejvyššího stupně Jujitsu, nýbrž osoba která se dokáže obránit a přijmout nepřítele za přítele“. (Dr. Heribert Czerwenka, 10. dan Nippon Jujistu)

 

,,"

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account